FREMTIDSSIKRING AF AAU - ET UNIKT UNIVERSITET MED IMPACT

For at sikre AAU’s fremtidige rolle som et universitet, der leverer dagsordensættende indsigter og løsninger på globale udfordringer og samtidig bibeholde universitetets position som en spydspids inden for problembaseret læring (PBL) har bestyrelsen besluttet at igangsætte en omlægning af dele af AAU’s organisation. De planlagte forandringer er:

  • Etablering af en særlig forsknings- og undervisningsenhed for PBL, Institute for Advanced Studies in PBL.
  • Sammenlægning af Det Humanistiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet til et nyt stærkt hovedområde med navnet Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet (Faculty of Social Sciences and Humanities (SSH).
  • Integration af SSH- og STEM-kompetencer i AAU’s uddannelser.

Omlægningerne af organisationen vil gøre det muligt for os at beholde vores position som internationalt kendt spydspids inden for forskning i og videreudvikling af vores læringsmodel, PBL. Vi får derudover et mere slagkraftigt fakultet for humaniora og samfundsvidenskab, der i kraft af sin størrelse og styrke har bedre mulighed for at udvikle fremtidens forskningsområder og uddannelser – og dermed levere dagsordensættende indsigter og løsninger på de store globale udfordringer.

Sidst, men ikke mindst, er det i en kompleks verden afgørende, at de studerende både opnår en høj faglighed inden for deres eget fagdomæne, men samtidig tilegner sig evnen til helhedstænkning på tværs af hovedområder.

På dette websted kan du læse mere om de enkelte dele og processen, herunder hvorledes arbejdsgrupper med medarbejdere, studie- og forskningsmiljøer blive inddraget.

Læs mere om beslutningen og om processen i denne artikel på AAU Update

Projektpræsentation

Tidsplan for etableringen af SSH-fakultetet og Institute of Advanced Studies in PBL.

Tidsplan for integration af STEM- og SSH-kompetencer i AAU’s uddannelser

Rektoratet har besluttet at udskyde arbejdet med integration af SSH og STEM i uddannelserne til ansættelsen af en ny prorektor for uddannelse.

Arbejdet med uddannelsesmodellen forventes således først påbegyndt efter sommeren 2021.

 

Kontakt

Psykologisk rådgivning

Som medarbejder på AAU kan du via Dansk Krisekorps få professionel hjælp til at afklare arbejdsbetingede trivselsproblemer, som er afledt af det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere