Nyt om projektet

Arbejdet med etablering af ny undervisnings- og forskningsenhed skrider frem. Foto: Nils Krogh

Arbejdet med etablering af ny undervisnings- og forskningsenhed skrider frem

De første skridt i projektet mod etablering af en ny, fælles undervisnings- og forskningsenhed er taget. Der er blandt andet gennemført samtaler med nøglepersoner, og der er planlagt en PBL-workshop.

Lagt online: 05.03.2021

Af Jeannette Bylov, AAU Kommunikation. Foto: Nils Krogh

Arbejdet med etableringen af en ny, fælles undervisnings- og forskningsenhed i PBL er kommet godt fra start. Styregruppen er blevet suppleret med universitetsdirektør Søren Lind Christiansen. Han skal blandt andet sikre den administrative og organisatoriske implementering.

Styregruppen har godkendt både kommissorium og den overordnede proces- og tidsplan. Begge dele kan ses på www.organisationsudvikling.aau.dk.

Styregruppens ansvarsområde

Styregruppen har det overordnede ansvar for at udarbejde et oplæg til direktionsbeslutning om PBL-enhedens omfang, aktiviteter, organisering, model for finansiering og fysisk placering.  Ligeledes er styregruppen medansvarlig for rekrutteringen af en kommende leder af enheden.

Proces- og tidsplanen blev forelagt HSU den 5. februar og igen den 17. februar. Forventningen er, at direktionen træffer beslutning om konstruktionen af PBL-enheden før sommerferien, således berørte medarbejdere kan få vished om, hvad den nye enhed indebærer.

Medinddragelse er afgørende faktor

Inddragelse af ledere og medarbejdere i forandringsprocessen er af afgørende betydning for at kunne nå i mål med den nye undervisnings- og forskningsenhed. Formand for styregruppen, dekan Henrik Halkier, har blandt andet gennemført 13 samtaler i februar med udvalgte grupper af medarbejdere og ledere fra alle hovedområder.

”Det har været en positiv og givende proces, hvor styregruppen er blevet gjort opmærksom på muligheder og opmærksomhedspunkter med en kommende enhed. Det har helt sikkert givet os viden om aktiviteter og eksisterende samarbejde og netværk inden for PBL-forskning og pædagogisk kompetenceudvikling, som vi skal bruge i den videre proces”, udtaler dekan Henrik Halkier. 

Nye interviewrunder på vej

Styregruppen arbejder i øjeblikket med et forslag til en mulig model for den kommende PBL-enhed. Modellen forventes at kunne danne grundlag for en dialog og input i den brede involveringsfase, som påbegyndes nu. I første omgang genbesøges nogle af interviewpersonerne fra 1. runde, dernæst institut og studieledere/viceinstitutledere for uddannelse og ikke mindst inddrages også økonomiafdelingen i drøftelserne af modellen.

PBL-workshop i marts

Den 25. marts 2021 kl. 13.00 inviteres til PBL-workshop for medarbejdere. Invitationen hertil er under udarbejdelse og vil blive offentliggjort snarest muligt.
 

Fakta om PBL-projektet

Formålet med at etablere en tværgående undervisnings- og forskningsenhed i PBL er:

  • sikre excellent undervisning og konstant forbedring af PBL-praksis på AAU;
  • at sikre synergi og sammenhæng i videreudviklingen af PBL på tværs af det universitetspædagogiske landskab på AAU;
  • at sikre vidensdeling og udveksling af erfaringer mellem forskere og administrativt personale, der arbejder med PBL;
  • at sikre bedre understøttelse af nybrud inden for PBL
  • at sikre direktionen forskningsbaseret rådgivning omkring PBL og den universitetspædagogiske profilering af AAU.

Følg projektet på www.organisationsudvikling.aau.dk 

Her kan du se proces- og tidsplan for PBL-projektet

Har du spørgsmål kontakt styregruppeformand Henrik Halkier eller projektleder Mette Marie Abildgaard.