Styregruppe for SSH-fakultet og integration af SSH- og STEM-kompetencer

Styregruppen for SSH-fakultet og integration af SSH og STEM-kompetencer

Der nedsættes en styregruppe, som får ansvaret for processen med sammenlægningen af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og Det Humanistiske Fakultet samt integrationen af SSH- og STEM- kompetencer i uddannelserne. Styregruppen skal bl.a. forestå en afsøgning af SSH-aktiviteter på hele universitetet samt udarbejde en beskrivelse af uddannelses- og forskningsporteføljen og de fremtidige strukturer på det nye fakultet: Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet. Styregruppen skal desuden forberede den administrative implementering af fakultetssammenlægningen. Endelig skal styregruppen arbejde med udviklingen af en model for integrationen af SSH- og STEM-kompetencer i uddannelserne.

Styregruppen påbegynder arbejdet medio januar 2021.

Du vil her løbende kunne holde dig opdateret på styregruppens arbejde.

Styregruppen består af:

  • Rektor Per Michael Johansen (formand)
  • Kst. prorektor for uddannelse Jeppe Emmersen
  • Universitetsdirektør Søren Lind Christiansen
  • Dekan Henrik Halkier, HUM
  • Dekan Mogens Rysholt Poulsen, ENGINEERING
  • Dekan Rasmus Antoft, SAMF

Projektleder:
Vibeke Pedersbæk