Nyt om projektet

Fotograf: Lars Horn

Afdækning af SSH-aktiviteter på ENGINEERING, TECH og SUND er et godt fundament i den videre dialog

I de seneste par uger har projektet undersøgt omfanget af SSH-aktiviteter på ENGINEERING, TECH og SUND. Formålet med kortlægningen har været at blive bevidst om, hvilke SSH-miljøer AAU allerede har og for at kunne afgrænse SSH-området i forhold til beslægtede uddannelser på ENGINEERING, TECH OG SUND.

Lagt online: 05.05.2021


Afdækningen giver overblik

Styregruppen for fakultetssammenlægningen drøftede mandag den 26. april 2021 de første delresultater af afdækningen. Der er identificeret i alt 20 uddannelser på ENGINEERING, TECH og SUND, hvor der indgår 20 eller flere SSH-ECTS i uddannelsen. SSH-elementer ses særligt inden for fagligheder som: ledelse, kulturforståelse, kommunikation, inddragelse, evaluering, forretningsforståelse, jura, politik, historie, sociologi, psykologi og filosofi.

Det har vist sig at være en kompliceret øvelse at sætte klare grænser mellem SSH og STEM, da SSH-elementerne mange steder er ‘vokset’ ind i STEM-faglighederne og kan komme til udtryk på mange måder, fx gennem konkrete kursusrækker i uddannelserne, men også fx gennem vejlederens faglige baggrund og forskningsmetoder.

På baggrund af afdækningen af SSH i STEM-uddannelserne afdækkes nu forskningsgrupper på TECH, ENGINEERING og SUND med betydelige SSH-elementer. Afdækningen vil ikke give det endegyldige svar på, i hvilken grad SSH-elementer er integreret i uddannelses- og forskningsområderne på STEM områderne, men den giver et overordnet overblik, som kan danne grundlag for dialog omkring rammerne for samarbejde på tværs af SSH og STEM.


Næste skridt

Dekan Rasmus Antoft vil nu gå i en videre dialog med ledelsen på ENGINEERING, TECH og SUND omkring de uddannelser, hvori der er betydelige SSH-elementer, mhp. at drøfte om der er det fornødne samarbejde og faglige sammenhængskraft mellem SSH-miljøerne. En dialog som universitetet vil fortsætte, når projektet omkring integration af SSH og STEM kompetencer igangsættes efter sommerferien.

Der er yderligere en afdækning af SSH-aktiviteter i gang på HUM og SAMF. Resultatet af denne afdækning behandles på styregruppemøde den 17. maj 2021.

Dernæst inviterer arbejdsgruppen for profilbeskrivelsen i maj og juni måned medarbejdere, ledelse og studerende på HUM og SAMF til en række workshops mv. for at give input til en fremtid profil og pejlemærker for det nye SSH-fakultet.


Oversigt over involverende processer

Workshop med 
SSH-ansatte

Medarbejderperspektiv på SSH potentialer i forhold til Viden for verden II - det missionsdrevne universitet.

Medarbejderperspektiv på hvad SSH skal være kendt for.

18. maj kl. 13.00-16.00
Møde 1 med
SSH-ledere

Lederperspektiv på SSH potentialer i forhold til Viden for verden II – det missionsdrevne universitet.

Lederperspektiv på hvad SSH skal være kendt for.

Udlede centrale pointer af input fra medarbejderne.

27. maj kl. 15.00-17.30
Workshop med studerende På baggrund af forslag fra de studerende 1. juni kl. 10.00-12.00
(under forudsætning af de studerendes godkendelse)
AR
(fælles møde for
HUM og SAMF)
Præsentation og kvalificering af foreløbig delbeskrivelse af profil og pejlemærker 8. juni
Evt. Fælles FSU   Dato ikke fastlagt
Temaworkshop om bæredygtighed for
SSH-ansatte
At identificere potentialer for SSH i den missionsorienterede forskning uddannelsernes og forskningens bidrag til et mere miljømæssig, økonomisk og socialt balanceret samfund. 9. juni kl. 13.00-15.30
Temaworkshop om digital transformation for SSH-ansatte At identificere SSH’s rolle i en digital transformation af samfundet og behovet for integration af SSH- og STEM-kompetencer. 15/6 kl. 13.00-15.30
Seminar med
SSH-ledere
 Kvalificering af delbeskrivelse for profil og pejlemærker  28. juni