Nyt om projektet

Revideret SSH-roadmap

Revideret SSH-roadmap

SSH-styregruppen har besluttet at justere roadmap for fakultetssammenlægningen.

Lagt online: 26.03.2021

Styregruppen har på et møde torsdag besluttet at justere roadmap for fakultetssammenlægningen. Dette skyldes, at der var et tidsmæssigt sammenfald mellem de planlagte involverende processer i SSH-projektet og en planlagt involvering af ledelsesgruppen i forbindelse med udvikling af universitetets nye strategi Viden for Verden II.

For at sikre tilstrækkelig tid til, at organisationen kan engagere sig i begge projekter, er involveringen af ledere, medarbejdere og studerende i SSH projektet udskudt, således de gennemføres i perioden medio maj-ultimo juni. Endelig Direktionsbeslutning omkring fakultetssammenlægningen forventes behandlet på direktionsmøde 6. oktober 2021.